2020. gada pasākumu kalendārs

8. marts Dāmu Brauciens
25-30. maijs Königsberg expedition (Kaļingrada,RU)
20. jūnijs Papardes zieda meklējumos
13-19. jūlijs Apkārt Latvijai
7-9. augusts Dubļu reids pa STIGAS pēdām
18. novembris Neatkarības brauciens
19. decembris Salaveča ekspedīcija