Dubļu Reids Pa STIGAS Pēdām 2023 – Nolikums

 MUD Club kausa

1.posma sacensību
“DUBĻU REIDS PA STIGAS PĒDĀM 2023”

Papildus Nolikums

SATURS:

1. PROGRAMMA

2. ORGANIZĀCIJA

3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS

4. KUSTĪBA

5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA

6. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA

7. PROTESTI

8. CITA  INFORMĀCIJA

 1. PROGRAMMA.
 1. MUD Club kausa izcīņas 1.posms “DUBĻU REIDS PA STIGAS PĒDĀM 2023” (turpmāk – sacensības) notiek 2023. gada 1. aprīlī Latvijā, Gulbenes, Alūksnes un Smiltenes novados.

Sacensību sekretariāts un pasākuma bāzes vieta (sākums un noslēgums) 1. aprīlī atrodas: Kafejnīca “Krodziņš”Adrese: Stacijas iela 1, Ape, LV-4337, Latvija, koordinātēs: 57.538127, 26.696262.  

 1. Sacensības notiek saskaņā ar LAF Trofi – reidu norises noteikumiem, „MUD CLUB KAUSA IZCĪŅAS 2023. gada nolikumu un šo papildus nolikumu.
  1. Sacensību programma sestdien 1. aprīlī :

  Dienas kartība klasēm Sports un Izklaide

 • 08:30 – 09:30 Dalībnieku reģistrācija klasēm SPORTS un Izklaide. Visām ekipāžām sekretariātā ir obligāti jāsaņem aktivizācijas kods aplikācijai “BlackBox 4×4”.
 • 09:35-09:55 Dalībnieku sapulce
 • 10:00  Starts pirmajai ekipāžai klasē Sports un Izklaide
 • 19:25 Finišs pirmajai ekipāžai klasē Sports 
 • 21:00 Neoficiālo rezultātu paziņošana
 • 21:30 Oficiālo rezultātu paziņošana uz oficiālā informācijas stenda

Dienas kartība klasei Purvu Bridēji

 • 09:30-10:15 Dalībnieku reģistrācija klasei Purvu bridēji
 • 10:15-10:25 Dalībnieku sapulce
 • 10:30 Izbraukšana uz startu
 • 11:00 Starts
 • 16:00 Finišs
 • 18:00 Neoficiālo rezultātu paziņošana

Dienas kartība klasei SUV

 • 09:30-10:15 Dalībnieku reģistrācija klasei SUV
 • 10:15-10:25 Dalībnieku sapulce
 • 10:30 Izbraukšana uz startu
 • 10:45 Starts pirmajai ekipāžai klasē SUV
 • 15:45 Finišs pirmajai ekipāžai
 • 18:00 Neoficiālo rezultātu paziņošana
 • 19:00 Oficiālo rezultātu paziņošana uz oficiālā informācijas stenda
 • ORGANIZĀCIJA.

Sacensības rīko: LAF biedrs – biedrība ”MUD Club”, reģ. Nr. 50008267851, adrese: Dammes iela 10-3, Rīga, tel. +371 26604888, e-mail: info@mudclub.lv

 • Pasākuma direktors – Sergejs Mališevs (LV) GSM +371 26604888
 • Galvenais tiesnesis – Gabriels Žīgurs (LV), GSM +371 29250112 
 • Sacensību sekretārs – tiks nozīmēts vēlāk
 • Medicīnas nodrošinājums – tiks nozīmēts vēlāk
 • DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.
  • Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu. Pie stūres esošajam dalībniekam jābūt derīgai atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.
  • Licences dalībai klasē „Sports” ir jāiegādājas www.laflicences.lv (arī vienreizējās). Vienreizējās licences cena pasākuma dienā ir 25 EUR.
  • Obligātais ekipējums:
 • Pārtikas un dzeramā ūdens minimums katram ekipāžas dalībniekam (10 stundām).
 • Laika apstākļiem un nodarbei piemērots apģērbs .
 • Dinamiskā (elastīgā) vilkšanas strope vai virve.
 • Automašīnām ar vinču – strope vinčai.
 • Vilkšanas āķi automašīnas priekšpusē un aizmugurē.
 • Digitālā fotokamera ar atmiņas karti vai USB kabeli vai viedtālrunis
 • Viena Android operētājsistēmas ierīce ar interneta pieslēgumu un GPS uztvērēju ar uzstādītu aplikāciju BlackBox 4×4, kas nodrošināta ar pastāvīgu barošanu visu sacensību laiku
 • “Sports”– individuāli startējošas ekipāžas ar 4×4 automašīnām saskaņā ar Latvijas trofi reidu tūrisma kausa gada nolikumu. Katram ekipāžas dalībniekam jābūt izsniegtai LAF Trofi reida gada vai vienreizējai R, C vai D klases licencei, kā arī Katram ekipāžas dalībniekam jābūt apdrošinātam pret nelaimes gadījumiem autosporta pasākumos ne mazāk kā par 1500 EUR (varēs noformēt uz vietas);
 • “Izklaide” – individuāli startējošas ekipāžas ar daļēji sagatavotam 4×4 automašīnām, kuras startē sacensību formātā pēc atsevišķi sagatavotas leģendas un uzdevumiem. Dalībnieki sacenšas tikai savā starpā un tikai šajā posmā. Katram ekipāžas dalībniekam jābūt apdrošinātam pret nelaimes gadījumiem autosporta pasākumos ne mazāk kā par 1500 EUR (varēs noformēt uz vietas);
 • “Purvu bridēji”– brīvas konstrukcijas transporta līdzekļi ar riepu izmēru virs 35 collām, kuri startē individuāli un kuri pārvietosies pa slēgtu trasi. Tie tiks pavadīti no starta līdz trasei ar “konvoju” . Dalībnieki sacenšas tikai savā starpā un tikai šajā posmā. Katram ekipāžas dalībniekam jābūt apdrošinātam pret nelaimes gadījumiem autosporta pasākumos ne mazāk kā par 1500 EUR (varēs noformēt uz vietas);
 • “SUV” –individuāli startējošas ekipāžas ar ielas automašīnām kuriem ir pilnpiedziņa un / vai daļēji uzlabojumi (riepas, vinča). Šī klase mēģina sameklēt objektus noradītajos posmos, punktus pēc koordinātēm. Dalībnieki sacenšas tikai savā starpā un tikai šajā posmā.

3.5  Kontrolpunktu koordinātes dalībnieki saņems divos veidos:

 • Dokumentāciju papīra formātā
 • lejup lādējot failus no Organizatora norādītās interneta vietnes.

Citi informācijas nesēji (GPS aparāti, datori utt.) netiek pieņemti!

 • KUSTĪBA.
  • Sacensību distances kopgarums ~200 km jeb ~9 stundas.
  •   Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatora nosprausto maršrutu ar  leģendas un kartes palīdzību noteiktā laikā, atrast un sasniegt visus uzdotos kontrolpunktus, ar automašīnu piebraucot tiem klāt, ja tas ir prasīts un nofotografēties. Ievērot visa veida organizatoru doto uzdevumu izpildīšanu. Piebraukšanas sarežģītība tiešā mērā atkarīga no automašīnas kategorijas.
 • ATBILDĪBA UN DROŠĪBA.
 • Pasākuma laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par sev, citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem.

5.2  Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar „MUD CLUB KAUSA IZCĪŅAS 2023. gada NOLIKUMU”, kā arī konkrētā pasākuma papildus nolikumu, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.

 • PIETEIKUMI UN ZIEDOJUMI.
 • Piesakot dalību un pārskaitot ziedojumu līdz 2023.gada 18. martam:
 • Klasei “Sports” – EUR 130 par automašīnu.
 • Klasei “Izklaide” – EUR 110 par automašīnu.
 • Klasei “Purvu Bridēji” – EUR 90 par automašīnu.
 • Klasei “SUV” – EUR 80 par automašīnu.
  •  Piesakot dalību un pārskaitot ziedojumu līdz 2023.gada 27.martam vai pasākuma dienā:
 • Klasei “Sports” – EUR 150 par automašīnu.
 • Klasei “Izklaide” – EUR 130 par automašīnu.
 • Klasei “Purvu Bridēji” – EUR 110 par automašīnu.
 • Klasei “SUV” – EUR 100 par automašīnu
  • Pieteikties sacensībām var aizpildot pieteikuma anketu  https://mudclub.lv/dublu-reids-pa-stigas-pedam-2023/ Reģistrācijas neskaidrību gadījumos zvanīt pa tālr. +371 26604888.
   • Ziedojumu līdz 27.martam jāveic ar pārskaitījumu, maksājumā norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu, automašīnas nr.  Maksājuma mērķis –  “DUBĻU REIDS PA STIGAS PĒDĀM 2023” organizēšanai. Biedrība “MUD Club”, reģ. Nr. 50008267851, uz kontu LT70 3500 0100 1614 9079, PAYSERA, SWIFT kods: EVIULT2VXXX
   • Pieteikumi bez ziedojuma netiek ņemti vērā! Ja kādu iemeslu dēļ nav iespēju pārskaitīt avansu lūgums zvanīt!
  • Organizatoram ir tiesības pilnīgi vai daļēji atbrīvot dalībnieku no dalības maksas.
 • PROTESTI.

Protestu par sacensību rezultātiem var iesniegt sekretariātā 30 minūšu laikā pēc pagaidu rezultātu publicēšanas. Protesta drošības summa 100 EUR.

 • CITA  INFORMĀCIJA.
  • Aplikācija „Melnā Kaste 4×4” (BlackBox 4×4) ir pieejama Google Play lietotnē un instalējama vienīgi uz Android programmatūras atbalstošas iekārtas.
  •  Organizatora izsniegtās uzlīmes ir obligātas un tās jāuzlīmē norādītajās vietās. Atteikšanās no uzlīmju izvietošanas uz savas automašīnas maksā EUR 30.
  •  Jebkuru informāciju par šo pasākumu var iegūt pa tālr. +371 26604888 ( Sergejs )

Sacensību direktors:                                                                                        

                                                                                                                            /Sergejs Mališevs/

                                                                                                                                2023. gada 21.februāris