Ko mums sola 2020. gads?
December 23, 2019
8. Marta brauciens
February 24, 2020

Dubļu Reids pa Stigas pēdam

Trofi reida sezona drīz jau sāksies. Laika apstākļi ir vienkārši fantastiskie. Sniega nav un dubļu daudz! Ta pat ka jau dažus gadus pēc kārtas mēs, MUD Club rīkosim Dubļu Reidu Vidzemes pusē. Šogad pasākums plānojas būt ļoti plašs skatoties no klašu pusēm. Pagājušajā gadā mēs piedāvājam sacensības trijas klasēs – Sports, Izklaide, SUV. Šogad nāk vēl viena klase Geo-Catch. Šajā klasē varēs piedalīties ekipāžas kuriem interesē geokašings. Trases arī būs nedaudz savādākas un dāži ies pa vietam kur savā laikā notika STIGA TROFY.
Līdz ar to MUD Club ar prieku paziņo ka 2020. gada 18. aprīlī norisināsies Latvijas Trofi reidu čempionāta 2.posma sacensības “DUBĻU REIDS PA STIGAS PĒDAM 2020”
Klases:
“Sports” – individuāli startējošas ekipāžas ar 4×4 automašīnam saskaņā ar Latvijas trofi reidu tūrisma kausa gada nolikumu;
“Izklaide” – individuāli startējošas ekipāžas ar daļēji sagatavotam 4×4 automašīnām, kuras startē sacensību formātā pēc atsevišķi sagatavotas leģendas un uzdevumiem. Dalībnieki sacenšas tikai savā starpā un tikai šajā posmā.
“Geo-Catch” – individuāli startējošas ekipāžas ar daļēji sagatavotam 4×4 automašīnām. Šī klase mēģina sameklēt punktus pēc koordinātēm. Dalībnieki sacenšas tikai savā starpā un tikai šajā posmā;
“SUV” –individuāli startējošas ekipāžas ar ielas automašīnam kuriem ir pilnpiedziņa un / vai daļēji uzlabojumi (riepas, vinča). Šī klase mēģina sameklēt objektus noradītajos posmos, punktus pēc koordinātēm. Dalībnieki sacenšas tikai savā starpā un tikai šajā posmā.

Dienas kartība klasem SUV un Geo-Catch (geocashing)
09:00 – 10:00 Pulcēšanas bāzes vietā, dalībnieku reģistrācija klasem SUV un Geo-Catch
10:00 – 10:15 Pasākuma atklāšana, dalībnieku sapulce klasem SUV un Geo-Catch
10:30 Starts pirmai ekipāžai klasē Geo-Catch
11:00 Starts pirmai ekipāžai klasē SUV
17:30 Finišs pirmai ekipāžai klasē SUV
18:30 Finišs pirmai ekipāžai klasē Geo-Catch
19:30 Rezultātu paziņošana
19:45 Uzvarētāju apbalvošana klasem SUV un Geo-Catch

Dienas kartība klasem Sports un Izklaide
10:30 – 11:30 Dalībnieku reģistrācija klasem Sports un Izklaide
11:40-12:00 Dalībnieku sapulce klasem Sports un Izklaide
12:15 Starts pirmai ekipāžai klasē Sports.
12:45 Starts pirmai ekipāžai klasē Izklaide
21:30 Finišs pirmai ekipāžai klasē Izklaide
22:00 Finišs pirmai ekipāžai klasē Sports
22:45 Neoficiālo rezultātu paziņošana
23:15 Oficiālo rezultātu paziņošana uz oficiālā informācijas stenda un internet vietnē: www.trofi.lv
23:30 Uzvarētāju apbalvošana klasem Sports un Izklaide
Ziedojums:
Piesakot dalību un pārskaitot ziedojumu līdz 18. martam:
Klasei “Sports” – EUR 130 par automašīnu.
Klasei “Izklaide” – EUR 110 par automašīnu.
Klasei “Geo-Catch” – EUR 100 par automašīnu.
Klasei “SUV” – EUR 80 par automašīnu.
Piesakot dalību un pārskaitot ziedojumu līdz 6.aprīlim:
Klasei “Sports” – EUR 150 par automašīnu.
Klasei “Izklaide” – EUR 130 par automašīnu.
Klasei “Geo-Catch” – EUR 120 par automašīnu.
Klasei “SUV” – EUR 100 par automašīnu
Piesakot dalību un pārskaitot ziedojumu pēc 6.aprīļa vai pasākuma dienā:
Klasei “Sports” – EUR 170 par automašīnu.
Klasei “Izklaide” – EUR 150 par automašīnu.
Klasei “Geo-Catch” – EUR 140 par automašīnu.
Klasei “SUV” – EUR 120 par automašīnu
Ziedojumus pasākumam jāveic ar pārskaitījumu, maksājumā norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu, maksājuma mērķi – Ziedojums “DUBĻU REIDS PA STIGAS PĒDAM 2020” organizēšanai. – Biedrība “MUD Club”, reģ. Nr. 50008267851, uz kontu LV88RIKO0002930243197, A/S LUMINOR BANKA, SWIFT kods: RIKOLV2X.
Pieteikumi bez ziedojuma maksājuma netiek ņemti vērā! Ja kādu iemeslu dēļ nav iespēju pārskaitīt avansu lūgums zvanīt!
Par samaksu ar pārskaitījumu neskaidrību gadījumā, lūdzu, zvaniet pa tel. +371 26604888
Pieteikties sacensībām var aizpildot pieteikuma anketu http://mudclub.lv/sports/dublu-reids-pa-stigas-pedam-2020/
Sacensību nolikums pieejams šeit.

Сезон Трофи рейда практически открыт. Погодные условия просто фантастические. Снега нет, грязь везде. Так же как и который год подряд, мы, MUD Club организовываем мероприятие “DUBĻU REIDS” в Видземском крае. В этом году планируем масштабное мероприятие с точки зрения зачётных групп. В прошлом году мы предлагали три зачёта – Спорт, Развлечение и SUV. В этом году мы добавляем ещё один класс – Geo – Catch. В этом клаcсе смогут участвовать экипажи, которым интересен геокэшинг. Все трассы тоже будут немного другими и некоторые будут пролегать по маршрутам легендарного STIGA TROFY.
В связи с этим, мы с радостью объявляем что 18 апреля 2020 года пройдёт 2 этап соревнований за Латвийский кубок туризма “Dubļu Reids pa Stigas Pēdam 2020”.
Зачётные группы:
“Sports” – Индивидуально стартующий экипаж на автомобиле 4х4 в соответствии с годовым регламентом Латвийской комиссии по Трофи рейдам;
“Izklaide” – Индивидуально стартующий экипаж на частично подготовленном автомобиле, который стартует в формате соревнования по подготовленным легендам и заданиям (развлечение). Участники этой зачётной группы соревнуются только между собой и только на этом этапе;
“Geo-Catch” – Индивидуально стартующий экипаж на частично подготовленном автомобиле 4х4. Эта зачётная группа ищет контрольные точки по координатам (геокэшинг). Участники этой зачётной группы соревнуются только между собой и только на этом этапе;
“SUV” – Индивидуально стартующий экипаж на автомобиле с функцией полного привода и / или произведены частичные улучшения( Грязевая резина / лебёдка) Эта зачётная группа будет искать объекты во определённому маршруту, а так же точки по координатам Участники этой зачётной группы соревнуются только между собой и только на этом этапе;

Распорядок дня для зачётов SUV и Geo-Catch (geocashing)
09:00 – 10:00 Сборы на месте старта и регистрация участников зачётных групп SUV и Geo-Catch
10:00 – 10:15 Открытие мероприятия, собрание участников зачётных групп SUV и Geo-Catch
10:30 Старт первого экипажа зачётной группы Geo-Catch
11:00 Старт первого экипажа зачётной группы SUV
17:30 Финиш первого экипажа зачётной группы SUV
18:30 Финиш первого экипажа зачётной группы Geo-Catch
19:30 Объявление результатов
19:45 Награждение победителей в зачётных группах SUV и Geo-Catch

Распорядок дня для зачётов Sports и Izklaide
10:30 – 11:30 Сборы на месте старта и регистрация участников зачётных групп Sports и Izklaide.
11:40-12:00 Собрание участников зачётных групп Sports и Izklaide
12:15 Старт первого экипажа зачётной группы Sports.
12:45 Старт первого экипажа зачётной группы Izklaide
21:30 Финиш первого экипажа зачётной группы Izklaide
22:00 Финиш первого экипажа зачётной группы Sports
22:45 Объявление предварительных результатов
23:15 Объявление официальных результатов и публикация их на стенде, а так же на портале www.trofi.lv
23:30 Награждение победителей в зачётных группах Sports и Izklaide
Пожертвование за участие:
Заявив своё участие и перечислив пожертвование до 18 марта:
В зачётной группе “Sports” – EUR 130 за автомашину.
В зачётной группе “Izklaide” – EUR 110 за автомашину.
В зачётной группе “Geo-Catch” – EUR 100 за автомашину.
В зачётной группе “SUV” – EUR 80 par automašīnu.
Заявив своё участие и перечислив пожертвование до 6 апреля:
В зачётной группе “Sports” – EUR 150 за автомашину.
В зачётной группе “Izklaide” – EUR 130 за автомашину.
В зачётной группе “Geo-Catch” – EUR 120 за автомашину.
В зачётной группе “SUV” – EUR 100 за автомашину.
Заявив своё участие и перечислив пожертвование после 6 апреля или в день мероприятия:
В зачётной группе “Sports” – EUR 170 за автомашину.
В зачётной группе “Izklaide” – EUR 150 за автомашину.
В зачётной группе “Geo-Catch” – EUR 140 за автомашину.
В зачётной группе “SUV” – EUR 120 par automašīnu

Пожертвование на организацию мероприятия оплачивается перечислением, указав в цели платежа фамилию и имя пилота, а так же – Ziedojums “DUBĻU REIDS PA STIGAS PĒDAM 2020” organizēšanai. Реквизиты – Biedrība “MUD Club”, reģ. Nr. 50008267851, LV88RIKO0002930243197, A/S LUMINOR BANKA, SWIFT kods: RIKOLV2X.
Заявки на участие не подкреплённые пожертвованием в рассчёт браться не будут! В случае если вы не имеете возможность перечислить пожертвование перечислением, просьба звонить!
В случае проблем с перечислением или регистрацией звоните +371 26604888
Подать заявку на участие можно заполнив анкету:
http://mudclub.lv/sports/dublu-reids-pa-stigas-pedam-2020/
регулирование: http://mudclub.lv/nolikums_Dublureids_2020-final.pdf

Trofi Raid season is almost opened. Weather is brilliant, no snow, just mud everywhere. As each year in a row, we, MUD Club organize the event “DUBĻU REIDS” in Vidzeme region. This year we are planning a large-scale event in terms of competition groups. Last year we offered three groups – Sport, Entertainment and SUV. This year we are adding one more group – Geo – Catch. Crews interested in geocaching can participate in this competition group. All routes will also be slightly different and some will go thru the routes of the legendary STIGA TROFY.
In this regard, we are pleased to announce that on April 18, 2020, the 2nd stage of the competition for the Latvian Tourism Cup “Dubļu Reids pa Stigas Pēdam 2020” will be held.

Competition groups:
“Sports”- individually starting crews with 4×4 cars according to Latvian Trophy Raid Tourism Cup regulations;
“Izklaide- individually starting crews with partially prepared 4×4 cars, which start in competition format according to separately prepared legends and tasks. The participants only compete with each other and only at this competition event (entertainment);
“Geo-Catch” – individually starting crews with partially prepared 4×4 cars. This class attempts to find points by coordinates. The participants only compete with each other and other and only at this competition event (geocaching);
“SUV” – individually starting off-road vehicles with off-road and / or partial upgrades (tires, winch). This class attempts to find objects in specified sections, points by coordinates. The participants only compete with each other and only at this event;

Daily routine for SUV and Geo-Catch competition groups.

09:00 – 10:00 Arrival at the launch site and registration of participants in the SUV and Geo-Catch competition group.
10:00 – 10:15 Opening of the event, meeting for the participants of the SUV and Geo-Catch competition groups
10:30 Start for the first crew of the Geo- competition group.
11:00 Start of the first crew of the SUV competition group.
17:30 Finish of the first crew of the SUV competition group.
18:30 Finish of the first crew of the Geo-Catch competition group.
19:30 Announcement of results
19:45 Awarding of winners in the SUV and Geo-Catch competition groups

Daily routine for Sports and Izklaide competition group.

10:30 – 11:30 Arrival at the launch site and registration of participants in the “Sports” and “Izklaide” (entertainment) competition group,
11: 40-12: 00 Meeting for the participants of the Sports and Izklaide competition group.
12:15 Start of the first crew of the Sports competition group.
12:45 Start of the first crew of the Izklaide competition group.
21:30 Finish of the first crew of the Izklaide competition group.
22:00 Finish of the first crew of the Sports competition group.
22:45 Announcement of preliminary results.
23:15 Announcement of official results and publication of them on the stand, as well as on the portal www.trofi.lv
23:30 Awarding of winners in the Sports and Izklaide competition groups
Donation for participation:

Declaring your participation and transferring the donation until March 18:

In “Sports” competition group – EUR 130 per crew.
In “Izklaide” competition group – EUR 110 per crew.
In Geo-Catch competition group – EUR 100 per crew.
In “SUV” competition group – EUR 80 per crew

Declaring your participation and transferring the donation until April 6:

In “Sports” competition group – EUR 150 per car.
In “Izklaide” competition group – EUR 130 per crew.
In Geo-Catch competition group – EUR 120 per crew.
In “SUV” competition group – EUR 100 per crew.

Declaring your participation and transferring the donation after April 6 or in the day of the event:

In “Sports” competition group – EUR 170 per crew.
In “Izklaide” competition group – EUR 150 per crew.
In Geo-Catch competition group – EUR 140 per crew.
In “SUV” – EUR 120 per crew.

The donation for the organization of the event is paid by bank transfer, indicating the name of the pilot as well as Donation for organizing “DUBĻU REIDS PA STIGAS PĒDAM 2020”. Organizer data – Biedrība “MUD Club”, reģ. Nr. 50008267851, LV88RIKO0002930243197,
A / S LUMINOR BANKA, SWIFT codes: RIKOLV2X.
Applications for participation not supported by donation will not be taken into account! In case you do not have the opportunity to transfer a donation, please call!

In case of problems with the transfer or registration, call +371 26604888 (LV, RU, EN)
You can apply for participation by filling out the form: http://mudclub.lv/sports/dublu-reids-pa-stigas-pedam-2020/
Regulations are available here.

Comments are closed.