2020. gada pasākumu kalendārs

8. marts Dāmu Brauciens
18. aprīlis Dubļu reids pa stigas pēdām
2. maijs Orientēšanās pasākums
29.-31. maijs Ekspedīcija apkārt Latvijai
13. jūnijs Papardes zieda meklējumos
10.-14. augusts Königsberg expedition (Kaļingrada,RU)
18. novembris Neatkarības brauciens
19. decembris Salaveča ekspedīcija