Klašu definīcijas

Esam izstrādājuši bezceļu klašu definīcijas piedalīšanai sacensibās. Pēc apakšminētiem kritērijiem dalībnieki varēs pieteikties pasākumiem ( sacensībam)

“Sports” – individuāli startējošas ekipāžas ar 4×4 automašīnam saskaņā ar Latvijas trofi reidu tūrisma kausa gada nolikumu;
“Izklaide” – individuāli startējošas ekipāžas ar 4×4 automašīnam saskaņā ar Latvijas trofi reidu tūrisma kausa gada nolikumu vai ar daļēji sagatavotam 4×4 automašīnām, kuras startē sacensību formātā;
“Geo-Catch” – individuāli startējošas ekipāžas ar daļēji sagatavotam 4×4 automašīnām. Šī ieskaites grupa mēiģina sameklēt kontrolpunktus pēc koordinātēm, Izpildīt dažādus uzdevumus kontrolpunkto;
“SUV” –individuāli startējošas ekipāžas ar ielas automašīnam kuriem ir pilnpiedziņa un / vai daļēji uzlabojumi (riepas, vinča). Šī klase mēģina sameklēt objektus noradītajos posmos, punktus pēc koordinātēm;