Kluba Kauss 2020

Kas ir MUD Club Amatieru Kauss 2020?

Jau kopš 2018. gada bijām domājuši, kā uzlabot esošo situāciju “Trofi Reidos”, kā apmācīt un palīdzēt bezceļu braucējiem. Mēs redzam gan savos rīkotajos pasākumos, gan citos, ka dažām ekipāžām trūkst braukšanas pieredzes, kā arī stūrmaņiem ir pārāk maz pieredzes. Ļoti maz pieredzes ir arī ar BLACK BOX 4×4 aplikāciju. Līdz ar to mēs esam nolēmuši rīkot MUD Club Amatieru Kausu, kas ir domāts braucējiem, kuriem ir maz pieredzes, bet viņu mērķis ir dabūt godalgotas vietas vai pat sporta meistara titulu. Gada nolikums jau ir saskaņots ar LAF līdz ar to MUD Club Amatieru Kauss nav krūmu gonkas, bet oficiāli saskaņotas sacensības.
Kas drīkst piedalīties MUD Club “Amatieru Kausā”
MUD Club Amatieru Kausa izcīņā var piedalīties dalībnieki, kas nav izcīnījuši augstāku nekā 6. vietu Latvijas kausa izcīņā vai Latvijas čempionātā pēdējo trīs kalendāro gadu laikā. Tātad visi topošie čempioni (7.vieta un zemāk) arī ir laipni lūgti pie mums. Tie, kuriem ir krietni augstākas vietas arī laipni lūgti, bet citā grupā.
Kādas ir prasības dalībniekiem
Sacensībās var piedalīties dalībnieki, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu. Kā jebkurās sacensībās katram ekipāžas dalībniekam jābūt apdrošinātam pret nelaimes gadījumiem autosporta pasākumos ne mazāk kā par 1500 EUR. Tādas apdrošināšanas cena ir apmēram 40 Eiro par gadu. Šādai apdrošinošai jābūt katram ekipāžas dalībniekam. Ja kāds grib šo izmēģināt un nav zināms, ka nobrauks visus posmus, tad šādu apdrošināšanu varēs iegādāties pirms pasākuma.

Kādas ieskaites grupas ir paredzētas?

Lai nejauktu cilvēkiem galvu, mums būs tādas pašas ieskaites grupas kā parasti, tikai pievienojot jaunu klasi “Geo-Catch”.
Ieskaites grupu definīcijas:

“Sports”

– individuāli startējošas ekipāžas ar 4×4 automašīnām saskaņā ar Latvijas trofi reidu tūrisma kausa gada nolikumu. Dalībnieki sacenšas tikai savā starpā un trijos posmos;

“Izklaide”

– individuāli startējošas ekipāžas ar 4×4 automašīnām saskaņā ar Latvijas trofi reidu tūrisma kausa gada nolikumu vai ar daļēji sagatavotam 4×4 automašīnām, kuras startē sacensību formātā. Dalībnieki sacenšas tikai savā starpā un trijos posmos;

“Geo-Catch”

– individuāli startējošas ekipāžas ar daļēji sagatavotam 4×4 automašīnām. Šī ieskaites grupa mēģina sameklēt kontrolpunktus pēc koordinātēm, Izpildīt dažādus uzdevumus kontrolpunktos. Dalībnieki sacenšas tikai savā starpā un trijos posmos;

Vērtējums

Gada kopvērtējumu ekipāžām veido trīs labāko posmu rezultāti. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu iegūst ekipāža, kura ieguvusi vairāk pirmās vietas, otrās vietas utt. Ja arī šie rādītāji vienādi, tad augstāku vietu ieņem ekipāža, kas ieņēmusi augstāku vietu pēdējā posmā, kurā piedalījušās ekipāžas. Visa tiesāšana notiek ar aplikācijas BLACK BOX 4×4 palīdzību.

Apbalvošana

Kausa izcīņas gada kopvērtējumā mēs apbalvosim trīs pirmo vietu ieguvējus katrā kategorijā, ja gada laikā piedalījušies vismaz 10 ekipāžas, kā arī katrā sacensību posmā katrā kategorijā. Viena no galvenajām balvām kategorijā SPORTS būs LICENCE 2021. gadam Latvijas trofi reidu tūrisma kausa izcīņai.

MUD CLUB AMATIERU KAUSA IZCĪŅAS 2020. gada NOLIKUMS

1. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI.

1.1. MUD Club amatieru kauss(turpmāk tekstā –MCK) ir vairākposmu tūrisma sacensības vieglajām apvidus automašīnām, kas norisinās saskaņā ar:
1.1.1 Latvijas Republikā spēkā esošajiem Ceļu satiksmes noteikumiem (CSN);
1.1.2 Šo Nolikumu;
1.1.3 Konkrēto sacensību Nolikumiem un to Papildinājumiem.
1.2. Kausa izcīņas mērķi: popularizēt bez ceļa braukšanu kā lielisku aktīvās atpūtas veidu, pilnveidot dalībnieku prasmi dažādu šķēršļu un grūtību pārvarēšanā.
1.3. MCK izcīņa 2020. gadā notiek trīs posmos. Posmu norises laiki:
Posma kārtas numurs, Norises laiks, Norises vieta, nosaukums

1- 08.08.2020 Dubļu reids Zemgalē (MUD Club kausa 1.posms)
2- 12.09.2020 Dubļu reids Vidzemē (MUD Club kausa 2. posms)
3- 18.11.2020 Neatkarības brauciens (MUD Club Kausa 3. posms )

Viena posma norises ilgums var būt no astoņam līdz desmit stundam.

2. SACENSĪBU ORGANIZĀCIJA, TRASE.

2.1. Katra posma trasē tiek iekļauti posmi bez ceļa, grūti pārvarami ceļu posmi, piemēram, dubļi, sen nelietoti ceļi kā arī dažādi ievērojami kultūrvēsturiski un dabas objekti.
2.2. Katra posma programmā Rīkotājam jāparedz Speciālo posmu (SP) veikšanu. Katra posma Nolikumā Rīkotājam jāsniedz īss maršruta apraksts un vērtēšanas pamatprincipi.
2.3. Distances (pārbraucieni un Speciālie posmi) veikšana notiek tūrisma režīmā, t.i. bez dzīvībai un veselībai bīstamiem ātrumiem un šķēršļiem

3. SACENSĪBU DALĪBNIEKI.

3.1. MCK izciņā var piedalīties jebkura fiziska persona. Pie stūres esošajam dalībniekam jābūt atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.
3.2. 3.1.1 MCK izciņā var piedalīties dalībnieki, kas nav izcīnījuši augstāku, kā 6. vietu Latvijas kausa izcīņā, vai Latvijas čempionātā pēdējo trīs kalendaro gadu laikā.MCK dalībnieku Ekipāžā esošo personu skaits tiek ierobežots ar ražotāja noteikto maksimālo pasažieru skaitu konkrētajam transportlīdzeklim, bet ne mazāk, kā 2 (divi) cilvēki. Visu dalībnieku vietām jābūt aprīkotām ar drošības jostām. Pieteikuma kartē uzrādītā pirmā persona ir atbildīga par ekipāžas drošību sacensību laikā.
3.3. MCK 2020. gada izcīņā piedalās individuālas ekipāžas.
3.4. Katram ekipāžas dalībniekam jābūt apdrošinātam pret nelaimes gadījumiem autosporta pasākumos ne mazāk kā par 1500 EUR.
3.5. Sacensibās var piedalities dalībnieki kuri sasniegusi 16 gadu vecumu un tie kuriem Trofi reida gada kopvertējumā ir 7. vieta un zemāka

4. DALĪBNIEKU AUTOMAŠĪNAS.

4.1. MCK izcīņā var piedalīties ar apvidus automašīnām, kurām jāatbilst likumīgām prasībām lietošanai pa Latvijas koplietošanas ceļiem.
4.2. Rīkotājs noska šādas ieskaites grupas: Sports, Izklaide, SUV, Geo-Catch. Dalījums ieskaites grupās ir orginzatora lēmums un tas nav pārsūdzams.
4.3. MCK izcīņas sacensībās Rīkotājs var atļaut startēt arī ar motocikliem un smagajām apvidus automašīnām atsevišķās ieskaites grupās bez gada kopvērtējuma punktiem.

5. VĒRTĒJUMS.

5.1. Gada kopvērtējumu ekipāžām veido trīs labāko posmu rezultāti. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu iegūst ekipāža, kura ieguvusi vairāk pirmās vietas, otrās vietas utt., ja arī šie rādītāji vienādi, tad augstāku vietu ieņem ekipāža kas ieņēmusi augstāku vietu pēdējā posmā kur piedalījušās ekipāžas.
5.2. MCK izcīņas gada kopvērtējumā katra ekipāža punktus saņem saskaņā ar nolikuma pielikumu NR1
5.3. Vienāda punktu skaita gadījumā MCK izcīņas posmā augstāku vietu ieņem ekipāža, kura uzrādījusi labākus papildus sacensību rezultātus.
5.4. Komanda nesaņem punktus kopvērtējumam, ja veikusi mazāk par pusi distances (puse distances tiek noteikta sacensību papildnolikumā).
5.5. Rīkotājs var paredzēt koeficientu rezultātu aprēķināšanai kādā no etapa posmiem (piem. PS2- Triāls k=0.5).
5.6. Sodi par dažādiem pārkāpumiem saskaņā ar pielikumu Nr.2

6. IDENTIFIKĀCIJA.

6.1. Startējot MCK izcīņā, ekipāžām sacensību organizatori var izsniegt starta numuru vai arī identifikāciju nodrošina pēc VRN.

7. BALVU FONDS.

7.1. Rīkotājs katrā Kausa izcīņas posmā apbalvo trīs labākās startējušās ekipāžas
7.2. Katrā Kausa izcīņas posmā Rīkotājs var apbalvot labākos braucējus motociklu un smago automašīnu klasē.
7.3. Kausa izcīņas gada kopvērtējumā, MUD Club apbalvo trīs pirmo vietu ieguvējus kategorijā, ja tajā gada laikā piedalījušies vismaz 10 ekipāžas
7.4. Kausa izcīņas noslēgumā dalībnieki var tikt apbalvoti ar speciālbalvām.

8. REKLĀMA.

8.1. Dalībniekam ir jāizvieto uz sava auto Rīkotāja paredzētā reklāma.
8.2. Par atteikšanos izvietot uz automobiļa Rīkotāja paredzētās reklāmas var tikt noteiktas soda sankcijas.

9. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSAS.

9.1. Katra Kausa izcīņas posma programmu un pieteikumu iesniegšanas kārtību nosaka konkrētā posma Nolikums.
9.2. Kausa izcīņas posma maksimālais ziedojuma apjoms vienai ekipāžai ir līdz 150.00 EUR atškiribā no klases un savlaicīgi pieteicoties.
9.3. Ziedojumu var samaksāt ar pārskaitījumu Rīkotāja noteiktajā bankas kontā, vai skaidrā naudā sacensību dienā reģistrācijas laikā.
9.4. Rīkotājs var noteikt papildus ziedojuma apjomu par pieteikšanos sacensību dienā.

10. INFORMĀCIJA.

10.1. Papildus informāciju par Kausa izcīņas norisi var iegūt pa tālr: Sergejs Mališevs +371 26604888
10.2. Informācija internetā: www.mudclub.lv