MUD CLUB KAUSA IZCĪŅAS 2023. gada NOLIKUMS

MUD CLUB KAUSA IZCĪŅAS 2023. gada NOLIKUMS

 • VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI.
  • MUD Club kauss(turpmāk tekstā –MCK) ir vairākposmu tūrisma sacensības vieglajām apvidus automašīnām, kas norisinās saskaņā ar:
   • Latvijas Republikā spēkā esošajiem Ceļu satiksmes noteikumiem (CSN); 
   • Šo Nolikumu;
   • Konkrēto sacensību Nolikumiem un to Papildinājumiem.
  • Kausa izcīņas mērķi: popularizēt bezceļa braukšanu kā lielisku aktīvās atpūtas veidu, pilnveidot dalībnieku prasmi dažādu šķēršļu un grūtību pārvarēšanā.
  • MCK izcīņa 2023. gadā notiek trīs posmos. Posmu norises laiki ir atspoguļoti Pielikumā Nr.3.

Viena posma norises ilgums var būt no astoņam līdz desmit stundam.

 • SACENSĪBU ORGANIZĀCIJA, TRASE.
  • Katra posma trasē tiek iekļauti posmi bez ceļa, grūti pārvarami ceļu posmi, piemēram, dubļi, sen nelietoti ceļi kā arī  dažādi ievērojami kultūrvēsturiski un dabas objekti.
  • Katra posma programmā Rīkotājam jāparedz Speciālo posmu (SP) veikšanu. Katra posma Nolikumā Rīkotājam jāsniedz īss maršruta apraksts un vērtēšanas pamatprincipi.
  • Distances (pārbraucieni un Speciālie posmi) veikšana notiek tūrisma režīmā, t.i. bez dzīvībai un veselībai bīstamiem ātrumiem un šķēršļiem
 • SACENSĪBU DALĪBNIEKI.
  • MCK izciņā var piedalīties jebkura fiziska persona. Pie stūres esošajam dalībniekam jābūt atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.
  • MCK dalībnieku Ekipāžā esošo personu skaits tiek ierobežots ar ražotāja noteikto maksimālo pasažieru skaitu konkrētajam transportlīdzeklim, bet ne mazāk, kā 2 (divi) cilvēki. Visu dalībnieku vietām jābūt aprīkotām ar drošības jostām. Pieteikuma kartē uzrādītā pirmā persona ir atbildīga par ekipāžas drošību sacensību laikā. 
  • MCK 2023. gada izcīņā piedalās individuālas ekipāžas.
  • Katram ekipāžas dalībniekam jābūt apdrošinātam pret nelaimes gadījumiem autosporta pasākumos ne mazāk kā par 1500 EUR.
  • Katram ekipāžāzas dealībniekam jābūt izsniegtai LAF Trofi reida kārtējā gada vai vienreizējai R, C vai D klases licencei
  • Sacensibās var piedalities dalībnieki kuri sasniegusi 16 gadu vecumu
 • DALĪBNIEKU AUTOMAŠĪNAS.
  • MCK izcīņā var piedalīties ar apvidus automašīnām, kurām jāatbilst likumīgām prasībām lietošanai pa Latvijas koplietošanas ceļiem. (Transportlīdzeklim jābūt apdrošinātam un ar derīgu tehnisku apskati).
  • Rīkotājs noska šādas ieskaites grupas: Sports, Izklaide, SUV. Dalījums ieskaites grupās ir orginzatora lēmums un tas nav pārsūdzams.
  • MCK izcīņas sacensībās Rīkotājs var atļaut startēt arī ar motocikliem un smagajām apvidus automašīnām atsevišķās ieskaites grupās bez gada kopvērtējuma punktiem.
 • VĒRTĒJUMS.
  • Gada kopvērtējumu ekipāžām veido trīs labāko posmu rezultāti. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu iegūst ekipāža, kura ieguvusi vairāk pirmās vietas, otrās vietas utt., ja arī šie rādītāji vienādi, tad augstāku vietu ieņem ekipāža kas ieņēmusi augstāku vietu pēdējā posmā kur piedalījušās ekipāžas.
  • MCK izcīņas gada kopvērtējumā katra ekipāža punktus saņem saskaņā ar nolikuma pielikumu NR1
  • Vienāda punktu skaita gadījumā MCK izcīņas posmā augstāku vietu ieņem ekipāža, kura uzrādījusi labākus papildus sacensību rezultātus.
  • Komanda nesaņem punktus kopvērtējumam, ja veikusi mazāk par pusi distances (puse distances tiek noteikta sacensību papildnolikumā).
  • Rīkotājs var paredzēt koeficientu rezultātu aprēķināšanai kādā no etapa posmiem (piem. PS2- Triāls k=0.5).
  • Sodi par dažādiem pārkāpumiem saskaņā ar pielikumu Nr.2  
 • IDENTIFIKĀCIJA.
  • Startējot MCK izcīņā, ekipāžām sacensību organizatori izsniedz starta numuru ka arī pasākuma uzlīmes. 
 • BALVU FONDS.
  • Rīkotājs katrā Kausa izcīņas posmā var apbalvot trīs labākās startējušās ekipāžas Katrā Kausa izcīņas posmā Rīkotājs var apbalvot labākos braucējus motociklu un smago automašīnu klasē.
  • Kausa izcīņas gada kopvērtējumā, MUD Club apbalvo trīs pirmo vietu ieguvējus kategorijā, ja tajā gada laikā piedalījušies vismaz 10 ekipāžas
  • Kausa izcīņas noslēgumā dalībnieki var tikt apbalvoti ar speciālbalvām.
 • REKLĀMA.
  • Dalībniekam ir jāizvieto uz sava auto Rīkotāja paredzētā reklāma.
  • Par atteikšanos izvietot uz automobiļa Rīkotāja paredzētās reklāmas var tik noteiktas soda sankcijas.
 • PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSAS.
  • Katra Kausa izcīņas posma programmu un pieteikumu iesniegšanas kārtību nosaka konkrētā posma Nolikums.
  • Kausa izcīņas posma maksimālais ziedojuma apjoms vienai ekipāžai ir līdz 150.00 EUR atškiribā no klases un savlaicīgi  pieteicoties.
  • Ziedojumu var samaksāt ar pārskaitījumu Rīkotāja noteiktajā bankas kontā, vai skaidrā naudā sacensību dienā reģistrācijas laikā. 
  • Rīkotājs var noteikt papildus ziedojuma apjomu par pieteikšanos sacensību dienā.
 • INFORMĀCIJA.
  • Papildus informāciju par Kausa izcīņas norisi var iegūt pa tālr: 

Sergejs Mališevs +371 26604888

 1. Informācija internetā: www.mudclub.lv

Pasākuma direktors :                                                      / Sergejs Mališevs /

MUD Club kausa izcīņas

2023. GADA NOLIKUMA  

Pielikums Nr. 3  

Posmu norises datumi

Posma kārtas numursNorises laiksNorises vieta, nosaukums
101.04.2023Dubļu reids pa STIGAS Pēdām (MUD Club kausa 1.posms)
205.08.2023Dubļu reids Vidzemē  (MUD Club kausa 2. posms)
318.11.2023 Neatkarības brauciens (MUD Club Kausa 3. posms)

Viena posma norises ilgums var būt no astoņam līdz desmit stundam.

Pasākuma direktors :                                                      / Sergejs Mališevs /