Neatkarības brauciens 2022 norises 2.daļa

               Ātrums un laika kontrole

Pārvietošanās atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem, nepārsniedzot 80 km/h, pa grants ceļiem nepārsniedzot 70 km/h, apdzīvotās vietas 50km/h, piebraucot punktam caur māju pagalmiem 20 km/h

 1. Par atļautā ātruma pārsniegšanu ilgāk par 30 sekundēm:

-pirmo reizi: Brīdinājums

-otro reizi: sacensībās kopējo saņemto punktu summa tiek samazināta par 20%

-trešo reizi: izslēgšana no sacensībām.

 • Ātruma pārsniegšana var tikt kontrolēta ar Ceļu policijas darbinieku, sacensību organizatora nozīmēto personu, un/vai “BlackBox 4×4” aplikācijas palīdzību.

Sistemātiskas un regulāras ātruma pārsniegšanas laika intervālā, kas īsāks par

30 sekundēm tiek traktēta kā nesportiska rīcība – nav ieskaites posmā.

 • Ja ekipāža nokavē  startu vairāk kā 30 minūtes, tā skaitās nestartējusi (NS) un ieskaiti nesaņem. Ja ekipāža nokavē starta laiku mazāku par 30 minūtēm, tā skaitās startējusi plānotajā laikā, un šo plānoto laiku tiesnesis fiksē ekipāžas kontrolkartē. Dalībnieks, kurš ir nokavējis savu starta laiku, tiek ielaists trasē tikai brīvā „logā”.
 • Ekipāža skaitās nefinišējusi (NF), ja pārsniedz atļauto laika normu vai pieļaujamo kavējumu. 
 • Par izstāšanos no pasākuma jāpaziņo organizatoram 1 stundas laikā no trases atstāšanas brīža, par neziņošanu, netiek aprēķināts rezultāts

Kontrolpunkti

 • Kontrolpunkts, kur fakta fiksēšanai jāizmanto fotoaparāts, tiek ieskaitīts, ja fotogrāfijā skaidri saredzami: kontrolpunkta numurs, automašīnas valsts reģistrācijas numurs, viena ekipāžas locekļa abas rokas, no kurām viena pielikta  tieši pie numura, bet otra roka – pie kādas automašīnas neatdalāmas virsbūves daļas (antenas, vinču troses, laipas utt. neskaitās automašīna!).
 • Meklējamie kontrolpunkti KP, kuru sasniegšana tiek fiksēta ar fotoaparātu, dabā atzīmēti ar krāsu uzkrāsots cipars uz koka .

Ekoloģija un trase.

 • Zāģēt kokus nav atļauts! Kategoriski aizliegts bojāt augošus kokus vai nodarīt citus bojājumus apkārtējai videi. Sods par ekoloģijas normu pārkāpšanu 140 EUR vai zaudējumu atlīdzināšana pilnā apmērā par nodarīto kaitējumu, kas var arī tikt fiksēti pēc sacensību beigām.
 • Nenorobežotā trasē aizliegts nobraukt no ceļa vai stigas ar visiem četriem riteņiem, izņemot gadījumus, kad nekādi citādi nav iespējams apbraukt priekšā stāvošās ekipāžas vai šķēršļus. Šķēršļa apbraukšanas pieļaujamais attālums ir 5 metri no ceļa malas, ja apbraucot netiek bojāti augoši koki vai nodarīti citi bojājumi apkārtējai videi. Gadījumā, ja ekipāžai rodas nepieciešamība novirzīties no paredzētā maršruta vairāk kā par 5 metriem, tas ir jāfiksē kontrolkartē, atzīmējot laiku, koordinātes un iemeslu. Sods par pirmo kontrolkartē nefiksēto novirzīšanos no trases 1 stunda, par otro 2 stundas utt.
 • Ja nemarķētā trasē ekipāža navigācijas kļūdas dēļ novirzās no noteiktā maršruta, tai pa savām pēdām jāatgriežas trasē tajā pašā vietā. Pretējā gadījumā sods – NF.
 • Izbraukšana ārpus trases norobežojuma (ierobežojums, apzīmējumi kartē, pasākumam atvēlēta teritorija), tiek sodīta ar ieskaites nesaņemšanu konkrētajā posmā (NF).

Citi sodi

PārkāpumsSods
Noteiktās kārtības pārkāpumi sacensību vietā70 EUR
Drošības jostu un/vai atstarojošo vestu nelietošana14 EUR
Atkārtoti: 40 EUR
Gaismas ierīču nelietošana atbilstoši CSN14 EUR
Neiemaksāts ziedojums sacensību rīkotājamliegts starts
Nolikumos noteikto dokumentu trūkumsliegts starts
Automašīnas vai ATV neatbilstība tehniskajiem noteikumiemliegts starts
Reklāmas vai numura zīmju neatbilstība uz transportlīdzekļa-30% no dalības maksas
Kavējums uz dalībnieku reģistrāciju14 EUR
Neierašanās uz dalībnieku sapulci10% no dalības maksas
LKK un KP karšu nozaudēšanaNav ieskaites
Nepakļaušanās oficiālo personu norādījumiemIzslēgšana no sacensībām
Nesportiska rīcībaNaudas sods vai izslēgšana no sacensībām
Transportlīdzekļa vadīšana alkohola vai citu psihotropo vielu ietekmēIzslēgšana no sacensībām
Štropes nelietošana vinčošanās laikālīdz 200 EUR vai nav ieskaites konkrētā posmā
Ierašanās LK vai PS finišā – ar transporta līdzekļa palīdzību kas nav sacensību dalībnieksNav ieskaite konkrētajā posmā
Ekipāžas locekļu atrašanās uz automašīnas ārpus salona tās kustības laikā (uz jumta, atbalsta stieņiem, sliekšņiem utt.)70 EUR
Atkritumu izmešana šim nolūkam neparedzētā vietā140 EUR
Sods par iebraukšanu bāzē no nepareizās puses70 EUR
Citi apkārtējai videi nodarīti zaudējuminaudas sods vai izslēgšana no sacensībām
PS pāragrs starts+10 minūtes vai tiesnešu lēmums
Sacensību laikā transportlīdzeklī atrodas pieteikumu anketā nereģistrētas personasNF (nefinišs) dotajā PS
Palīdzība no malas PS posmāNF dotajā PS
 1. Pārējie sodi saskaņā ar LAF nacionālo sporta kodeksu.
 2. Naudas sodi jānomaksā sacensību sekretariātā līdz iepriekšējo rezultātu paziņošanai.
 3. Citi pārkāpumi – izskata organizators.
 4. Sacensību Organizators var paredzēt sankcijas par citiem pārkāpumiem, to aprakstot sacensību dokumentācijā.

Pārējie noteikumi.

 1. Organizatora paziņojumi dalībnieku sapulcēs, kas nav noformēti rakstiski un izsludināti kā papildinājumi sacensību nolikumam, ir tikai rekomendējoša rakstura.
 2. Ja pasākuma dalībnieks nav veicis rīkotāja norisē paredzēto uzdevumu, tad dalībnieks saņem NF konkrētajā sacensību posmā.