Dubļu Reids Vidzemē – Papildus Nolikums

MUD Club Amatieru kausa 2.posma sacensību“DUBĻU REIDS VIDZEMĒ 2020”
Papildus Nolikums

SATURS:
1. PROGRAMMA
2. ORGANIZĀCIJA
3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS
4. KUSTĪBA
5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA
6. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA
7. PROTESTI UN APELĀCIJA

1. PROGRAMMA.
1.1. MUD Club amatieru kauss(turpmāk tekstā –MCK) 2.posms “DUBĻU REIDS VIDZEMĒ 2020” (turpmāk – sacensības) notiek 2020. gada 12. septembrī Latvijā, Lejasciema pagastā.
Visiem dalībniekiem reģistrācija un tehniskā komisija notiek sestdien – 12.septembrī no pl. 9:00 – 10:00 Lejasciema kultūras namā Rīgas ielā 20b.
Tehniskās mašīnas, piekabes un to vilcēji, smagās automašīnas ar piekabēm dodas uz sacensību sekretariāta un tehniskās komisijas vietu, kur veic visas pirms sacensību procedūras – sporta automašīnu izkraušanu, dalībnieku reģistrāciju, auto marķēšanu un tehnisko komisiju.
Sacensību sekretariāts 12.septembrī atrodas Lejasciema kultūras namā Rīgas ielā 20b, kur paliek līdz sacensību noslēgumam .

Sestdien, 25. augustā:
Pl. 09:00 – 10:00 dalībnieku reģistrācija*
Pl. 09:00 – 10:10 Tehniskā komisija (ierašanās uz tehnisko komisiju 10 min. laikā pēc administratīvās komisijas veikšanas).
Pl. 10:00 – Starta sarakstu publicēšana uz oficiālā informācijas stenda sacensību sekretariātā
Pl. 10:10-10:30 – Dalībnieku sapulce bāzē .
Pl. 10:45 – Starts pirmajai ekipāžai.
Pl. 16:45 – Pirmās ekipāžas finišs.
Pl. 17:45 – Neoficiālo rezultātu paziņošana uz oficiālā informācijas stenda pie sekretariāta bāzē
Pl.18:15 – Oficiālo rezultātu paziņošana uz oficiālā informācijas stenda
Pl. 19:00 – Uzvarētāju apbalvošana
1.2. Sacensības notiek saskaņā ar, LAF Nacionālo sporta kodeksu un Latvijas Trofi reidu norises noteikumiem un šo papildnolikumu.
2. ORGANIZĀCIJA.
Sacensības rīko: LAF biedrs – biedrība ”MUD Club”, reģ. Nr. 50008267851, adrese: Dammes iela 10-3, Rīga, tel. +371 20384777, e-mail: info@mudclub.lv

-Pasākuma direktore – Anastasija Jefremova (LV)
-Galvenais tiesnesis – Gabriels Žīgurs (LV)
-Sacensību sekretārs – Sergejs Mališevs (LV)
-Medicīnas nodrošinājums – tiks nozīmēts vēlāk

3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.
3.1. Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona:
3.1.1 kas sasniegusi 16 gadu vecumu,
3.1.2 Pie stūres esošajam dalībniekam jābūt atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.
3.1.3 MCK izciņā var piedalīties sportisti kuriem pa pedejiem trim sezonam gada kopvertējumā ir sestā vieta un zemāka.

3.2. Katram ekipāžas dalībniekam jābūt apdrošinātam pret nelaimes gadījumiem autosporta pasākumos ne mazāk kā par 1500 EUR.
3.3. Sacensībās ir šādas ieskaites grupas:
– “Sports” – individuāli startējošas ekipāžas ar Sports kategorijas automašīnu. Ekipāžas dalībnieki drikst būt sportisti kuriem pa pedejiem trim sezonam gada kopvertējumā ir sestā vieta un zemāka.
– “Izklaide” – individuāli startējošas ekipāžas ar Sports kategorijas automašīnu. Ekipāžas dalībnieki drikst būt cilvēki ar jebkadu pieredzi autosportā ;
3.4. Ekipējums
– Pārtikas un dzeramā ūdens minimums katram ekipāžas dalībniekam (6 stundām).
– Laika apstākļiem piemērots apģērbs.
– GPS, klēpjdators (ieteicams).
– Katram transporta līdzeklim, kas piedalās sacensībās, jābūt aprīkotam ar “piepīpētāja ligzdu” maršruta kontroles ierīces barošanai.
– Lukturītis, velkamais striķis
– Viena Android operētājsistēmas ierīce, ar interneta pieslēgumu un GPS uztvērēju ar uzstādītu applikāciju BlackBox 4×4, kas nodrošināta ar pastāvīgu barošanu uz visu sacensību laiku

4. KUSTĪBA.
4.1 Sacensību distances kopgarums ~100 km jeb ~6 stundas.
4.2 Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatora nosprausto maršrutu ar leģendas un kartes palīdzību noteiktā laikā, atrast un sasniegt visus uzdotos kontrolpunktus, ar automašīnu piebraucot tiem klāt, ja tas ir prasīts un nofotografēties. Ievērot visa veida organizatoru doto uzdevumu izpildīšanu. Piebraukšanas sarežģītība tiešā mērā atkarīga no automašīnas kategorijas.

5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA.
5.1. Pasākuma laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par sev, citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem.
5.2. Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar DUBĻU REIDA VIDZEMĒ 2020 MCK nolikuma noteikumiem, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.
5.3. Organizators var veikt jebkāda veida ierobežojumus, kurus dalībniekiem ir jāievēro.

6. PIETEIKUMI UN ZIEDOJUMI.
6.1. Ziedojums klasei Sports, piesakoties un samaksājot dalības maksu 100 EUR, ziedojums klasei Izklaide, piesakoties un samaksājot dalības maksu 90 EUR
6.2. Pieteikties sacensībām var, aizpildot pieteikuma anketu https://mudclub.lv/dublu-reids-vidzeme/. Reģistrācijas neskaidrību gadījumos, lūdzu zvanīt pa tālr. +371 26604888.
6.3. Ziedojumus līdz pasākumam jāveic ar pārskaitījumu, maksājumā norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu, maksājuma mērķi – ziedojums organizatoram – Biedrība “MUD Club”, reģ. Nr. 50008267851, uz kontu LV88RIKO0002930243197, A/S LUMINOR BANKA, SWIFT kods: RIKOLV2X.
6.4. Organizatoram ir tiesības pilnīgi vai daļēji atbrīvot dalībnieku no dalības maksas.
6.5. Par samaksu ar pārskaitījumu neskaidrību gadījumā, lūdzu, zvaniet pa tel. +371 26604888
7. PROTESTI UN APELĀCIJA.
Protestu un apelācijas iesniegšanas kārtība notiek saskaņā ar LTK 2018. gada nolikumu, LAF nacionālo sporta kodeksu un Trofi reidu norises noteikumiem, protesta drošības summa 100 EUR.

Sacensību direktore:

/Anastasija Jefremova/
2020. gada 25.augusts